Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Máy nước nóng bị trào liên tục qua ống thông hơi khi sử dụng nước lạnh |...

 

Máy nước nóng bị trào liên tục qua ống thông hơi khi sử dụng nước lạnh

  • Không sử dụng bơm tăng áp của bên bồn nước lạnh nữa sẽ hết bị tràn
  • Hoặc lắp đều hai bên nóng lạnh 2 máy bơm cùng nhau cũng sẽ hết tràn
  • Kiểm tra và thay thế những bộ sen vòi 2 chiều nóng lạnh và thay thế sẽ hết tràn
  • Và gắn van áp 1 chiều ở đường nước nóng để ngăn nước bị tràn lại ống hơi


Google Account Video Purchases 49, 21 Đông Hưng Thuận 30, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét